Tübitak Bursiyeleri Burs Ödemeleri (SGK İşlemleri)
Toplam 380 görüntüleme

  6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Mart 2016 itibariyle yürürlüğe girmek üzere 26/02/2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun hükmü gereğince , üniversite ve diğer yürütücü kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek uygulamada; sigorta başlangıcı yapılmayan bursiyerlere herhangi bir ödeme yapılması mümkün olmayacaktır.

Bursiyer ödemelerinin yapılabilmesi için Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından desteklenen (TUBİTAK,SANTEZ) Projelerinde proje başlama tarihinden en geç 5 ( beş ) iş günü öncesinde Bursiyerin Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi Müstehaklık sorgulama belgesi. (turkiye.gov.tr üzerinden alınacak), nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci belgesi Bursiyer başlatma bilgi formu eklenerek (http://bap.agu.edu.tr/tr/tubitak-bursiyer-formlari) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ulaştırılması önem arz etmektedir.

Copyright © 2022 Abis Teknoloji